bgen
ТЕЛЕКОМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0038-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

          ТЕЛЕКОМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0038-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.
Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
          Целта на проекта е насочена към повишаване капацитета на дружеството за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне информационни и комуникационни технологии.
          Обща стойност на проекта е 5 000,00 лв., от които 4 250,00 лв. европейско и 750,00 лв. национално съфинансиране.
          Проектът стартира на 29.10.2020г. и е с продължителност 8 месеца.

Аналогови домофонни системиЦифрови домофонни системивидеодомофониКонтрол на достъпавходни вратипощенски кутииаксесоарипризводство на шприцформи
2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ТЕЛЕКОМ ООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0038-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.